Bao điện thoại handmade

Bô sưu tập các cách làm bao điện thoại handmade bằng vải nỉ và bằng da. Bao da máy tính bảng và nhiều nhiều nữa

Làm bao máy tính bảng hình chú cáo tinh ranh

Làm bao máy tính bảng hình chú cáo tinh ranh

Hãy để chú cáo tinh ranh này bảo vệ chiếc điện thoại hay máy tính bảng của bạn nhé. Mình đã bị ấn tượng ngay khi lần đầu thấy bạn mình khoe chiếc bao điện thoại bằng vải nỉ ...